Agraf dystrybutor marki Promostars
Wyjście

Regulamin zakupów

Home » Regulamin zakupów
Odzież robocza
 1. Zamówienia na towar i/ lub usługę znakowania przyjmowane są tylko w formie pisemnej  – drogą elektroniczną. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej danymi (nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.
 2. Zamówienia na  towar nie znakowany realizowane są w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny w magazynie krajowym. W przypadku, gdy zamówiony asortyment znajduje się na składzie celnym realizacja następuje w ciągu kolejnych 48h.
 3. Pierwsze zamówienie złożone przez nowych klientów jest płatne gotówką na wskazane konto, przed dokonaniem wysyłki
 4. W przypadku przedpłaty procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania potwierdzenia lub odnotowania płatności w systemie księgowym
 5. Zamawiający może ubiegać się o  odroczony termin płatności w przypadku kolejnych zamówień Dostawca dostarcza zamówiony towar na koszt odbiorcy firmą kurierską DPD. Koszt ponoszony przez odbiorcę wynosi 13zł netto za karton, przesyłka pobraniowa 20 zł netto za karton.
 6. Dostawa odbywa się w ciągu 24h na terenie całego kraju od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.
 7. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 8. Odbiorca zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych.
 9. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego z Handlowcem.
 1. W przypadku odzieży znakowanej termin realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od skomplikowania i rodzaju znakowania.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego przeanalizowanie materiałów przesłanych do zatwierdzenia. Sprawdzenie poprawności wykonanego zlecenia należy do zamawiającego. Agraf nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez pokrzywdzonego korzyści jakie mogą wynikać z błędów przeoczonych w trakcie akceptacji.
 3. Rozpoczęcie realizacji odzieży znakowanej rozpoczyna się po zatwierdzeniu materiałów oraz po przesłaniu potwierdzania płatności lub odnotowaniu płatności w systemie księgowym.
 4. Realizacja znakowania odzieży rozpoczyna się od momentu zatwierdzania tzw. wizualizacji w zakresie wielkości, umiejscowienia i kolorystyki (określonej w CMYK, Pantone lub w przypadku haftu koloru nici wg wzornika Madeira);Zamawiający zobowiązany jest  dokładnie  zapoznać się z wizualizacją, próbnym haftem/nadrukiem oraz  sprawdzenie poprawności wzoru. W razie stwierdzenia błędów w wizualizacji, próbnym hafcie/nadruku zamawiający przesyła zwrotną informację, celem dokonania poprawek. Po wykonaniu produkcji reklamacje NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).
 6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
 7. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
 8. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczna w ciągu 7 dni po dostawie. Reklamacji nie podlega towar przetworzony.
 9. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż siedziba jego firmy, Zamawiający ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 10. Stroną składającą reklamacje może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.
 11. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 12. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.
 13. W przypadku potrzeby zwrotu towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, możliwość zwrotu należy uzgodnić.
 14. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

Definicje

Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.

Towar uszkodzony – za towar uszkodzony uznaje się asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.

Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.

Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.

Właściwe użytkowanie –   oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz  nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.

Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.

Towar przetworzony – za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i  nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.

Właściwości produktu – poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał  ulega stopniowemu  zużyciu, zgodnemu  z normami .

 

Do you have any questions?
We will reply as soon as possible
Our offer
T-shirts, polos, sweatshirts/pants, shirts/sweaters, fleece, caps, jackets, vests

Advertising and work clothing

promostars, crimsoncut, geffer, mark the helper
Przewiń na górę